ქართული პარლამენტარიზმი / The Georgian Parliamentarism

გამოდის წელიწადში ორჯერ

 The Bi-Annual Scientific-Analytical Journal


2022: მეორე ნომერი

Table of Contents

Articles

Malkhaz Matsaberidze
PDF
Otar Janelidze
PDF
Natia Zedginidze
PDF
Irakli Manvelidze, Giga Phartenadze
PDF
Otar Gogolishvili
PDF
Tamar Orjonikidze
PDF

Heritage

Niko Nikoladze
PDF
მაშვრალთა ხმა .
PDF