ქართული პარლამენტარიზმი / The Georgian Parliamentarism

გამოდის წელიწადში ორჯერ

 The Bi-Annual Scientific-Analytical Journal


2021: პირველი ნომერი (5)

ჟურნალის ნომერი ეძღვნება
საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის მიღების მეასე წლისთავს

Table of Contents

Articles

Malkhaz Matsaberidze
PDF
Malkhaz Matsaberidze
PDF

Heritage

Giorgi Gvazava
PDF
Karlo Inasaridze
PDF
Karlo Inasaridze
PDF
Georgian Press 1921
PDF