ქართული პარლამენტარიზმი / The Georgian Parliamentarism

გამოდის წელიწადში ორჯერ

 The Bi-Annual Scientific-Analytical Journal


2019: მეორე ნომერი

Table of Contents

Articles

Otar Janelidze
PDF
Malkhaz Matsaberidze
PDF
author .
PDF
Otar Janelidze
PDF