ქართული პარლამენტარიზმი / The Georgian Parliamentarism

გამოდის წელიწადში ორჯერ

 The Bi-Annual Scientific-Analytical Journal


2023: პირველი ნომერი

Table of Contents

Articles

Malkhaz Matsaberidze
PDF
Sandro Tabatadze
PDF
Irma Gabinashvili
PDF

Heritage

Ushangi Sidamonidze
PDF
Rajden Arsenidze
PDF
Vl. Emukhvari
PDF