Promotion of propaganda policies on intercultural communication in the Republic of Moldova. Historical aspect.

Valentina ENACHI

Abstract


In this study we analyze the problem related to the propaganda techniques and tactics. Withthese techniques and tactics the Soviet State succeeded to impose one ideology in the collective mentalities. The situation of Soviet Socialist Republic in the years 70 of the XXth century serves as a case study. The objectives of the article target the intercultural communication problems of Moldovan Soviet Socialist Republic, which have been covered by Soviet propaganda. Propaganda tools of the era which created moods and generated social behaviors are analyzed in the second part. In the same time, the slogans, the themes and the message types of the written press on this subject were identified. The propaganda techniques: “Giving appellations; brilliant overviews; attributive error; transfer; the musician’s wagon; the testimony; ordinary people” and so on are exemplified and analyzed in detail

Keywords


propaganda, mass-media, friendship, messages, denationalization, slogans, interculturality

Full Text:

PDF

References


Albert P. Istoria presei..- Iași, Institutul European ,2002.

Brejnev L.I. Pe calea leninistă .- Chișinău, Cartea moldovenească V.4, 1984.

Caşu I. Politica naţională în Moldova Sovietică (1944-1989). Chişinău, 2000.

Edelman M. Politica şi utilizarea simbolurilor. Iaşi, Polirom, 2000.

Ernest G. Cultură, identitate şi politică, Iași, Ed., Institutul European, 2004 .

Ficeac B. Tehnici de manipulare. Bucureşti, Nemira, 2001.

Fisichella D. Ştiinţa politică. Chişinău, ARC, 2000.

Istoria RSS Moldoveneşti. Volumul II, Chişinău, 1970.

Heitmann K. Limbă şi politică în Republica Moldova. Chişinău, 1998.

Kapferer J.N.Căile persuasiunii;Modul de influențare a comportamentului prin mass-media, București, Teora,1992 .

Keane John. Mass-media şi democraţia. Iaşi, Ed. Institutul European, 2000.

Lasswell H. Propaganda Technique in the World Wor. Ed. N.Y., Knopf, 2004.

Mic dicționar politic,Chișinău , Cartea Moldovenească, 1971

Onișoru G.Despre propagandă și imagine în relațiile internaționale.Iași, 2010.

Propaganda analysis.-New York, Institute for Propagada Analysis. 1983.

Teodorescu B. Cinci milenii de manipulare.Tritonic, 2012.

Turtureanu O. Societatea RSS Moldovenești de la acalmie la stări de conflict (1953-1991) Chișinău, 2012.

Vizer, Boris. Economia și starea socială a populației din Moldova : anii ’40-‘80. – Chișinău , Știința, 2012.

Идейно-воспитательная работа партии Статистический сборник Кишинев, 1982

Лисецкий А. Вопросы национальной политики КПСС в условиях развитого

социализма. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1977.

Советская интеллигенция. Москва, Политиздат, 1970

Dolghih O: Învățământul istoric superior din RSS Moldovenească. În. Anale¬le Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova / Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova. – Chișinău.: "Pontos" [Vol.] 8: Anuar istoric. – 2008.

Calendar, 1973 Chișinău,1973

Calendar, 1975 Chișinău. 1975

Codru, revistă social-politică, septembrie , 1981

Moldova Socialistă 1972, 16XII

Moldova Socialistă , 1976, 10 X

Moldova Socialistă 1972 ,17 XI

Moldova Socialistă 1978, 15 X

Moldova Socialistă 1974, 5 XII

Învățământul public 1976,6 VIII.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.