THE PECULIARITIES OF THE CULTURAL DIPLOMACY ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF REALIZATION OF EUROPEAN PATH

Veronica ROTARU, Irina NICOLAESCU

Abstract


This article analyzes the peculiarities of the cultural diplomacy activity of the Republic of Moldova in the context of the realization of the European path. The authors investigate cultural diplomacy as a distinct sphere within the foreign policy of states, with specialized bodies and autonomous means. They set the strategic objectives of cultural diplomacy, distinguishing the tasks of cultural diplomacy. It analyzes the peculiarities of the activity of cultural diplomacy of the European Union and of the Republic of Moldova, as well as the general objectives and directions for developing the cultural policy of the Republic of Moldova. The main instruments of cooperation in the European area are bilateral and multilateral agreements and cultural collaboration programs with different countries. The practices of Moldovan cultural diplomacy in the European space are based on the fundamental objective, that of European integration, which has become the major force of political and social cohesion. The image and interests of the Republic of Moldova must be realized through proper cultural diplomacy and appropriate measures.

Keywords


culture, diplomacy, cultural diplomacy, cultural cooperation, state image, foreign policy; European Union; Republic of Moldova

Full Text:

PDF

References


A fost lansat programul Dor 2017, destinat copiilor din diasporă, 24 martie 2017. http://www.allmoldova.com/ro/news/a-fost-lansat-programul-dor-2017-destinat-copiilor-din-diaspora

Agenda europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_ro.htm

Ambasada vine mai aproape de tine. http://www.mfa.gov.md/ambasada-vine-de-tine/

Despre poziția Republicii Moldova în clasamentul ATTA, 20 mai 2015. http://agora.md/stiri/8945/moldova-%E2%80%93-de-la-cea-mai-neexplorata-tara-din-europa-la-un-brand-turistic-milenar-si-vizibilitate-internationala

Despre programul Europa Creativă. http://www.mc.gov.md/ro/content/despre-programul-europa-creativa

Discover the routes of life. Noul brand turisitic de țară al Republicii Moldova. 26 noiembrie, 2014. http://www.travelmaniacs.ro/moldova-tourism-discover-the-routes-of-life-noul-brand-turistic-de-tara-al-republicii-moldova/

Jora L. Diplomaţia culturală a Uniunii Europene. Aspecte funcţionale ale serviciului european de acţiune externă. În: Revista de Științe poltice și internaționale nr. IX- 2, 2012, p. 30-44.

Moldova și Uniunea Europeană în contextul politicii europene de vecinătate. Realizarea Planului de Acţiuni UE – Moldova (februarie 2005 – ianuarie 2008). Chişinău: Tipografia Centrală, 2008. 180 p.

Panța R. Diplomaţia publică a Republicii Moldova prin intermediul diasporei. În: Ştiinţe politice, relaţii internaţionale, studii de securitate, 2012, p. 185-193.

Poziționarea Republicii Moldova în clasamentul Best in Europe 24 mai 2017. http://ea.md/republica-moldova-inclusa-intr-un-top-european-cu-10-locuri-de-vazut-in-2017/

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018. http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/guvernul_republicii_moldova_-_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova: „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014. http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/program_guvern-ro.pdf

Rotaru V. Mecanisme și practici contemporane de cooperare a Republicii Moldova în contextul diplomației culturale. În: Știința politică și societatea în schimbare. Materialele conferinței științifice internaționale dedicate celei de-a 20-a aniversări a Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative. Chișinău: CEP USM, 2015, p. 499-505.

Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Cultură şi audiovizual. UE, 2013. http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/ro/culture_audiovisual_ro.pdf

Spînu S. Dimensiunea politicilor culturale ale Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale. În: Management Intercultural Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013. http://www.mi.bxb.ro/Articol/MI_29_33.pdf

Strategia de dezvoltare a culturii Republicii Moldova: 2013-2020. www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=7256

Vinul Moldovei va fi promovat la cele mai importante expoziții internaționale din 2017, 16 martie 2017. http://diez.md/2017/03/16/video-vinul-moldovei-va-fi-promovat-la-cele-mai-importante-expozitii-internationale-din-2017/

Кoзлoв Л. Культурнaя диплoмaтия кaк рecурc рeгиoнaльнoгo рaзвития. B: Oйкумeнa, № 1, 2017. https://ojkum.ru/images/articles/2017-1/_2017_1_0040-07.pdf

Кoзлoв Л. Примeнeниe культурных инcтрумeнтoв в coврeмeннoй внeшнeпoлитичecкoй прaктикe. В: Вecтник Чeлябинcкoгo гocудaрcтвeннoгo унивeрcитeтa, № 12 (266), 2012, Пoлитичecкиe нaуки, Вocтoкoвeдeниe, вып. 12. http://www.lib.csu.ru/vch/266/001.pdf

Пинчук Я. Культурнaя диплoмaтия Швeции: oргaнизaциoнный acпeкт. B: Вocтoчный Бoнaпaртиcтcкий Кoмитeт, Дeмoкрaтия, 19.04.2012. http://www.mesoeurasia.org/archives/8797


Refbacks

  • There are currently no refbacks.